Huisregels

 1. Het betreden van de bunkers en het terrein in beheer is geheel op eigen risico van de bezoeker.
 2. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de gids/organisatie.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijke of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 5. Voor het betreden van de bunkers en het door ons in beheer zijnde duinterrein heeft u een geldig toegangsticket of ander toegangsbewijs nodig.
 6. Op het terrein is het uitdrukkelijk niet toegestaan om te roken ofwel op andere wijze met open vuur zich in de duinen of bunkers op te houden.
 7. In het duinterrein is geen toiletvoorziening aanwezig, het is verboden om het terrein en de bunkers als toilet te gebruiken.
 8. Het is verboden om afval achter te laten.
 9. Controleer u zelf of uw naasten op teken ofwel tekenbeten. Draag hiervoor ook gepaste kleding en blijf op de looppaden.
 10. Draag goede schoenen vanwege mogelijke gladheid van de graspaden.
 11. Blijf op de door ons gemaaide paden, het is niet toegestaan om het terrein buiten deze paden te betreden.
 12. Het is verboden om op de bunkers te klimmen ofwel zich op het dak te begeven.
 13. Wij als organisatie voelen ons te gast in de natuur, dit verwachten wij ook van onze bezoekers. Dit betekent dat u de natuur dient te respecteren zonder dit te verstoren door onder andere gegil, rennen, vernielen op wat voor wijze dan ook of ander overlast.
 14. Kinderen alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene.